Vŕtanie
studní

Vlastná vodaje základVášho domova

vrtanie studni
Choď nižšie a dozvieš
sa viac

Naše služby

Poradenstvo

Ak plánujete vlastnú studňu, tak nám stačí zavolať a my vám poradíme a vysvetlíme všetky plusy a mínusy.

Hľadanie vody

Naša technika hľadania vody garantuje na 99,9% nájdenie najčistejšieho a najsilnejšieho prameňa vody v čo najmenšej hĺbke.

Vŕtanie studní

Podľa terénu a kvality podložia sa usilujeme o čo najväčšiu efektivitu práce vzhľadom na životné prostredie.

Čistenie studní

Všetko treba z času na čas prečistiť a výnimkou nie je ani vŕtaná studňa.

Postup pri vŕtaní

Po telefonickom alebo osobnom dohodnutí s vami, prídeme na miesto dohodnutia.

Nájdeme vhodný prameň na vŕtanie studne, vytýčime miesto, približnú hĺbku vody pod zemou na základe, ktorej naceníme robotu za vŕtanie.

Dohodneme termín realizácie vŕtania.

Dopravíme vrtnú súpravu Tatra 815 s kompresorom a materiál.
Priemerná doba vŕtania je 2-3 dni podľa podložia. Po vyvŕtaní potrebnej hĺbky sa do vrtu vkladajú certifikované rúry.
Okolo rúr dávame obsyp štrkom (andezit vo frakcii 4/8).
Niekoľko metrov od povrchu utesňujeme okolie rúry bentonitom kvôli nečistotám, ktoré by sa mohli dostať z povrchu.

pamira vrtna suprava

Kde sme už vŕtali

Mestá a ich okolie: Detva, Zvolen, Banská Bystrica, Lučenec, Nová Baňa, Žiar n. Hronom, Revúca, …

pamira vrtanie